Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 10. juni 2024 kl. 19.30

Kære alle medlemmer af Helsinge Badminton


Helsinge Badminton afholder ordinær generalforsamling mandag den 10. juni 2024 kl. 19.30 i Høyers Lounge i Helsinge Hallerne.

Dagsorden jf. vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2.Aflæggelse af beretning
3.Fremlæggelse af revideret regnskab for afdelingens regnskabsår.
4.Indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse
6.Valg af revisor
7.Valg af suppleant til bestyrelsen
8.Valg af revisor suppleant
9.Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Formanden er født medlem af repræsentantskabet
10.Eventuelt – under eventuelt kan der ikke besluttes noget

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Per Vestergaard i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Se Helsinge Badmintons vedtægter for yderligere information - www.helsinge-badminton.dk/kontakt/general information 

Vi glæder os til at se jer. 


Venlig hilsen

Bestyrelsen, Helsinge Badminton