Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Helsinge Badminton

Kære alle medlemmer

Helsinge Badminton afholder ordinær Generalforsamling torsdag den 3. juni kl. 19.30 2021 i Høyers Lounge.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel efter bestyrelsens bestemmelser (offentliggøres på klubbens hjemmeside, Facebook side og der sendes mail ud til alle medlemmer). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til klubben på mail kontakt@helsinge-badminton.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Grundet Corona restriktioner bedes du tilmelde dig senest d. 1. juni 2021 på mail kontakt@helsinge-badminton.dk

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning ved Helle Blomsterberg

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 2020/2021 ved Jetta Jul-Larsen.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet

8. Evt. (ordet er frit, men der kan ikke besluttes noget)

På gensyn
Bestyrelsen i Helsinge Badminton